200cc - LAN LAN 靚靚化粧品專門店

Go to content
HEALTH


超濃縮液、開水即飲、先進技術、成份天然、獨立包裝、携帶方便

採用純天然植物吸脂纖維素,含多天然維他命及日本纖體特成份。開水即飲,一包便可減食物中400卡路里。

超濃縮水溶性成份,功效最快;先進配方,無須限時限刻服用,即飲即生效,突破最完美纖體時間。每次進食時,開水即飲,天然成份,不含中西藥成份,多飲少飲,只須按進食餐量和減磅目標調節,既方便又無副作用。

Any trademarks herein are the property of their respective owners.
copyright 1996-2021 by lanlanhk.com
Back to content